Maluchy na pomoc Dzieciom

Ruszył program wspierający najmłodsze ofiary wypadków drogowych. Fundacja PZM rozdysponuje środki pozyskane w ramach projektu Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci. Na pomoc, w szczególności medyczną, rehabilitacyjną i ortopedyczną, dzieci i młodzieży przeznaczonych zostanie 700 000 zł. 

Program „Maluchy na pomoc Dzieciom” jest integralną częścią największego motoryzacyjnego projektu charytatywnego. Wielka Wyprawa Maluchów to inicjatywa mistrzów sportów motorowych, której celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na drodze, a dzięki prowadzonej zbiórce pieniędzy i licznym licytacjom zapewnienie pomocy finansowej dzieciom, które ucierpiały w wypadkach drogowych.

Najważniejsze informacje o programie „Maluchy na pomoc Dzieciom”

CEL: wsparcie dzieci i młodzieży poszkodowanej w zdarzeniach drogowych

JAK: poprzez zapewnienie lub sfinansowanie pomocy, w szczególności medycznej, rehabilitacyjnej lub ortopedycznej

DLA KOGO: osoby małoletnie (do 18. roku życia), które doznały uszczerbku na zdrowiu uczestnicząc w zdarzeniu drogowym

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ? Wniosek może złożyć wyłącznie przedstawiciel ustawowy poszkodowanego lub podmiot przez niego upoważniony

Jak złożyć wniosek?

Podstawą ubiegania się o wsparcie jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. Wniosek można złożyć pocztą tradycyjną na adres Fundacji PZM: ul. Górczewska 228F, 01-460 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres fundacja@pzm.pl. Wzór wniosku wraz z regulaminem programu „Maluchu na pomoc Dzieciom” znajdują się na stronie Fundacji PZM (fundacja.pzm.pl) w zakładce „Wnioski”.

Weryfikacji merytorycznej złożonych wniosków dokonuje komisja programowa – kapituła programu powołana przez Fundację PZM. W jej skład wchodzą przedstawiciele Fundacji PZM, Fundacji Stars4Stars oraz Klubu 126Evolution. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez kapitułę decyzję o przyznaniu pomocy oraz jej wysokości podejmuje Zarząd Fundacji PZM.

Wszelkie szczegóły dotyczące programu znajdują się w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie www Fundacji PZM. W razie pytań lub wątpliwości eksperci fundacji są do dyspozycji pod numerem telefonu (22) 532 85 03 oraz adresem e-mail fundacja@pzm.pl.

ULOTKA – MALUCHY NA POMOC DZIECIOM