• Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie,
 • Polski Związek Motorowy Holding Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. w Białymstoku,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
 • Polski Związek Motorowy AUTOTOUR Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • „AUTO-EL” Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu