Formularz zgłoszeniowy: leczenie i rehabilitacja

Jeśli jesteś sportowcem sportów motorowych, który uległ wypadkowi podczas zawodów lub osobą poszkodowaną w wypadku drogowym, prosimy o wypełnienie formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy: leczenie i rehabilitacja – PROGRAM „Maluchy na pomoc Dzieciom”

Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem osoby niepełnoletniej (do ukończenia 18 roku życia) poszkodowanej w wypadku drogowym, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DAROWIZN DO PROGRAMU MALUCHY NA POMOC DZIECIOM

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU MALUCHY NA POMOC DZIECIOM

UMOWA DAROWIZNY DO PROGRAMU MALUCHY NA POMOC DZIECIOM

KWESTIONARIUSZ DO ROZLICZENIA DAROWIZNY DO PROGRAMU MALUCHY NA POMOC DZIECIOM