KRS 0000302278

Santander Bank Polska S.A.
61 1500 1777 1217 7009 2474 0000

Informujemy, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych darowizny na rzecz organizacji pozarządowych do jakich należy Fundacja Polskiego Związku Motorowego oraz organizacji pożytku publicznego przeznaczone na cele związane z ochroną i promocją zdrowia, działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem oraz ratownictwem i ochroną ludności podlegają odliczeniu odpowiednio do wysokości 6% lub 10% uzyskanego dochodu.
Fundacja PZM
Górczewska 228F
01-460 Warszawa
Tel. 22 532 85 03
E-mail: fundacja@pzm.pl
PZM Zarząd Główny
Kazimierzowska 66
02-518 Warszawa
Tel. 22 532 85 03
E-mail: fundacja@pzm.pl