Zarząd: Cezary Jan Droszcz (Prezes Zarządu), Anna Kuflewicz (Członek Zarządu).

Rada Fundacji: Andrzej Wiktor Witkowski (Przewodniczący), Wanda Pogorzelska (Sekretarz), Miosław Martyniszyn, Krzysztof Radkowski, Dariusz Woźniak.

 

Zarząd jest organem uprawnionym do kierowania Fundacją Polskiego Związku Motorowego i reprezentuje ją na zewnątrz. Rada Fundacji jest organem nadzorującym działalność Fundacji Polskiego Związku Motorowego. Nadzór administracyjny nad Fundacją Polskiego Związku Motorowego sprawuje Minister Zdrowia.