Wielka Wyprawa Maluchów i Fundacja PZM

rusza zbieranie wniosków o pomoc finansową dla najmłodszych ofiar wypadków drogowych!

Wielka Wyprawa Maluchów 2023 to wspaniała inicjatywa mistrzów sportów motorowych, której celem było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na drodze, a dzięki prowadzonej zbiórce pieniędzy i licznym licytacjom zapewnić pomoc finansową dzieciom, które ucierpiały w wypadkach drogowych. Fundacja PZM, która od lat wspiera poszkodowanych sportowców i ofiary wypadków drogowych zajmie się rozdzielaniem zebranych środków.

Już teraz można złożyć wniosek o pomoc finansową dla najmłodszych ofiar wypadków drogowych. Należy wypełnić wniosek (formularz) MALUCH: https://pzm.pl/fundacja/formularz-zgloszeniowy-leczenie-i-rehabilitacja

Bardzo ważna jest dokumentacja jaką należy dołączyć tj.:

dane osobowe poszkodowanej osoby (która uległa wypadkowi), adres, telefon, email, oraz numer konta bankowego IBAN (28 znaków – 2 liter z przodu (PL) i 26 cyfr (numeru rachunku)).
dokumenty medyczne, w tym: karty informacyjne ze szpitala, zaświadczenia lekarskie i wszelka dostępna dodatkowa dokumentacja.
opis wypadku, w tym: protokół z policji o zdarzeniu, informacja o stanie trzeźwości, informacja o sprawcy lub poszkodowanym
Kolejnym krokiem jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza pocztą elektroniczną na adres: fundacja@pzm.pl lub listem poleconym na adres: Fundacja PZM, ul. Górczewska 228F, 01-460 Warszawa z dopiskiem: MALUCHY.

Fundacja PZM dla projektu MALUCHY przygotowała dedykowane konto bankowe. Wszyscy, którzy będą chcieli wesprzeć finansowo Fundację ze wskazaniem konkretnego przeznaczenia darowizny, czyli dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych mogą przekazywać środki na konto: SANTANDER BANK POLSKA SA: PL 52 1090 2590 0000 0001 4689 1011

Konto będzie również obowiązywać w kolejnym roku rozrachunkowych i można na nie przekazywać 1,5% podatku (KRS Fundacji: 0000302278 z dopiskiem MALUCHY).